Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Utmaning:

Vilken kommun i Svenskfinland röstar flitigast i förhandsröstningen i EU-valet (15-21.5) ?

Förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet började 15.5, och pågår till tisdag 21.5.

 Att förhandsrösta är det absolut lättaste sättet att rösta, man behöver bara med sig ett ID-kort eller körkort och man kan göra det var som helst i landet, och du kan rösta på vem som helst på listorna  oberoende av var i landet du bor, då hela landet är en valkrets i EU-valet!

Ps, Lappen du fick i postlådan behöver du heller inte ha med dig, den finns bara till för att meddela att du är röstberättigad, och informera om vilken lokal du röstar i på valdagen :) 

Vi kommer efter varje avslutad förhandsröstningsdag publicera en lista på vår Facebooksida med de kommuner i Svenskfinland som röstat flitigast, samt de som ligger i svansen! 

Kolla in @bildningsforbundet på , och utmana din granne att gå förhandsrösta så att din kommun kommer upp i toppen!

#Kommunutmaning #Jagröstar

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.

Maktskifte inom Liberal Democrats

Liberal Democrats partikongress gick av stapeln andra veckan i september. Partiordförande Sir Cable har en vision om att reformera partiet och locka till sig nya anhängare samt stoppa Brexit. Det råder dock delade åsikter om partiledarens förslag.

Sydafrika – Afrikas koljätte

Effekterna av klimatförändringen visar sig i alarmerande takt världen över. Nästan varje dag läser vi nyheter om extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer någonstans på planeten. Också i Sydafrika märks klimatförändringen av, regnet som borde ha fallit under vintermånaderna juni, juli och augusti har minskat och nästan uteblivit vissa år sedan 2011, vilket har resulterat i katastrofal torka i den västra Kapprovinsen där Kapstaden är belägen.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer